מאס

מאס
מָאַס(b. h.; cmp. מסס) (to melt, faint, (with ב) to be tired of, loathe; (with accus.) to cast away, reject. Ber.8a איןהקב״ה מוֹאֵס בתפלתווכ׳ the Lord never tires of the prayer of assemblies. Sifra Bḥuck. ch. III, Par. 2 מואס באחרים despises others (for being his betters); (ib. מואס אחרים, corr. acc.). Tanḥ. Mishp. 11 כבר מָאֲסָןוכ׳ their god has rejected them; Ex. R. s. 31. Ib. אמת שמָאַסְתָּוכ׳ is it true that thou hast rejected thy son?; a. fr.Part. pass. מָאוּס, f. מְאוּסָה; pl. מְאוּסִים, מְאוּסִין; מְאוּסוֹת. Midr. Till. to Ps. 75:9 (play on כמס, Deut. 32:34) כמוס למאוסים reserved for the rejected (nations; differ. in Sifré Deut. 32 4). Der. Er. ch. II המ׳ בעיניהם those who are despised in their own eyes (think little of themselves); a. e. Nif. נִמְאָס to be repulsive, loathsome; to be rejected. Sifra Bḥuck. Par. 2, ch. VIII (ref. to Lev. 26:44) וכי … שלא נִמְאֲסוּ ושלא נגעלו what has been left to them so that (it might be said) they were not cast away and loathed?; Yalk. Lev. 675 (corr. acc.). Ḥag.5a ונ׳ and becomes loathsome (creates aversion to his neighbor).V. מִיאוּס.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • מאס — 1 v. להיעשות מאוס, לשעמם, להיות לזרא, לעורר תיעוב, לעורר מיאוס, לצאת מהאף, להישבר 2 v. להשניא, להפוך למאוס, לעורר שאט נפש כלפי , לעורר תיעוב כלפי , למרר (חיים) 3 v. לקוץ, לבחול, לסלוד, לתעב, לא לרצות, לחוש קבס, לחוש שאט נפש, להיגעל, לבוז, לזלזל,… …   אוצר עברית

 • השליך אחרי גוו — מאס, קץ, בחל, עזב בזלזול {{}} …   אוצר עברית

 • נפשו סלדה — מאס, בחל, נרתע {{}} …   אוצר עברית

 • נפשו סלדה עליו — מאס, בחל, נרתע {{}} …   אוצר עברית

 • קצה דעתו — מאס, בחל, סלד, תיעב, נגעל {{}} …   אוצר עברית

 • קצה דעתו עליו — מאס בחייו, איבד את טעם החיים {{}} …   אוצר עברית

 • איבד עניין — השתעמם, קץ, מאס {{}} …   אוצר עברית

 • לא — 1 adv. מלת שלילה, מלת סירוב, ההיפך מכן, לאו, אל, בל, אין, אי , בשום אופ 2 v. הוכשל כוחו, נגרמה לו עייפות, נשחק, נחלש, הותש, כלו כוחותיו, נסחט, שועמם, נדנדו לו, הוטרד, הוטרח, הציקו לו, הדריכו את מנוחתו, לא הניחו לו, בלבלו לו את המו 3 v. לא יכול… …   אוצר עברית

 • עורף — מפרקת, גו, גב, אחור, צוואר, שכם, גרון; האזור מאחורי קו המלחמה, אזור מוגן, מאס …   אוצר עברית

 • קוצר — 1 n. עוסק בקצירה, כורת את התבואה, מאס 2 תכונת הדבר הקצר, לא ארוך, קיצור, תמצית, מיצוי, לקוניות; חוסר, מחסור, היעד …   אוצר עברית

 • קץ — 1 v. הוקצב, הופרש, הובדל, הוקדש, יוחד, יועד, הושאר, הופרד, הושם בצד, נשמר למטר 2 v. להגיע לקץ, להגיע לגאולה, להגיע לאחרית הימי 3 v. להקציב, להפריש, להבדיל חלק משלם, להקדיש, לייחד, לייעד, להשאיר, להפריד, לשים בצד, לשמו 4 v. להתעורר, לקום מהשינה,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”